TANKÖNYVOSZTÁS

Az 1092/2019. (III.8.) Korm. határozat értelmében iskolánk minden tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja meg a tankönyveket, vagyis iskolai könyvtárból kölcsönzi ki azokat. A jogosultságot nem kell igazolni.

Az iskolai könyvtárból kapott tankönyveket a tanuló köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. A tanulók új és használt tankönyveket is kapnak. Egyes tankönyvek a tanév végén visszaszedésre kerülnek.

A kölcsönzött tankönyvekért a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője / törvényes képviselője anyagi felelősséggel tartozik. Amennyiben a tankönyv a tanuló hibájából használhatatlanná válik vagy elveszik, a tanuló / szülő / törvényes képviselő köteles a megrongálásból, elvesztésből származó kárt az iskolának megtéríteni, ennek módjai:

  • ugyanolyan könyv beszerzése vagy
  • anyagi kártérítés.
Időpont Osztály
08.26, szerda

8:00-15:00

9/A (mezőgazdasági technikum)

9/B (sütő- és cukrászipari technikum)

1/9/G (gazda)

1/9/H (hentes)

1/9/L (lovász)

1/9/PC (pék-cukrász)

10/A

10/B

08.27, csütörtök

8:00-15:00

2/10/G

2/10/P

2/10/PC

11/A

11/B

3/11/G

3/11/L

08.28, péntek

8:00-13:00

12/A

12/B

1/12/É

2/13/É

5/13/mg.

5/13/élip.

6/14

08.31., hétfő

10:00-13:00

kollégisták – 10, 11, 12, 13, 14. évfolyam
08.31., hétfő

13:00-15:00

kollégisták – 9. évfolyam
Időpont Osztály
09.01., kedd

10:00-15:00

2/10/H

2/10/L

3/11/H – csak a németesek

3/11/PC – csak a németesek