A kollégiumba jelentkezett tanulók tájékoztatása a beköltözés rendjéről

Változás a beköltözés időpontjával és módszerével kapcsolatban:

 • az új 9. évfolyamos tanulók a tájékoztatóban eredetileg is található időpontban 2020. augusztus 31-én (hétfőn) 14.00 órától költözhetnek be a kollégiumba!
 • a felsőbb évfolyamok (10-11-12-13-14. évfolyam) tanulói 2020. augusztus 31-én (hétfőn) 08.00 és 14.00 óra között foglalhatják el kollégiumi szálláshelyeiket!
 • Ha valaki számára a fenti időpont nem megfelelő, akkor kedden is be tud költözni! Erről telefonon értesítse a kollégiumot, hogy igényelt helyét fenntartsuk!

Fontos információ:

A beköltözéskor a kollégium területére csak a tanulók léphetnek be egy egészségügyi nyilatkozat kitöltése és lázmérés után!!!

A szülők, hozzátartozók csak az intézmény ajtajáig kísérhetik a tanulót, de a várakozás alatt is be kell tartaniuk a 1,5 méter biztonsági távolságot más családoktól!

Kérjük, hogy szájmaszkot mindenki hozzon magával és biztonsága érdekében használja is!

A tanulók érdekében kérjük, hogy felsőbb évfolyamos tanuló ne akarjon 14.00 óra után beköltözni és 9. évfolyamos se érkezzen 14.00 óra előtt!

Eljárásrend az egészségügyi válsághelyzet miatt a kollégiumban:

 • A kollégium területén a szájmaszk viselése nem kötelező, de ajánlott!
 • A bejáratnál és a mosdóknál a kézfertőtlenítőt és a papírtörlőt az intézmény biztosítja!
 • Folyamatosan szellőztetni kell minden helyiségben, kivétel, ha az időjárás nem engedi!
 • A szükséges csoportfoglalkozásokat kisebb csoportokban (max. 15 fő), lehetőleg a szabadban kell megtartani!
 • A tantermi felkészítő foglalkozások (szilenciumok) helyett, a saját szobáikban tanulnak a diákok tanári felügyelet mellett!
 • A vizeshelyiségekben (fürdők, WC-k) egyszerre 4 főnél több tanuló ne tartózkodjon, ezt az ügyeletes oktatók alkalmanként ellenőrzik!
 • A délutáni szilenciumok megkezdése előtt, a szilenciumi szünetek után és a létszámellenőrzés után a szükséges fertőtlenítéseket a takarítók elvégzik!
 • A tanulók egymás szobáiban nem tartózkodhatnak, a lányok a fiúszinten csak a legindokoltabb esetben és oktatói engedéllyel lehetnek!

Beteg tanuló esetén:

 • Amennyiben a tanuló egészségügyi panasszal jelentkezik az oktatónál és az felveti a koronavírus gyanúját (láz, köhögés, nehézlégzés stb.), azonnal el kell különíteni a tanulót a többiektől! A lányszinten erre a célra a védőnői szoba, a fiúszinten a 2. sz. szoba van kijelölve.
 • Az ügyeletes oktató azonnal értesíti az iskolaorvost, majd a szülőt, törvényes képviselőt!

A beteg diákot karanténban tartani nem tudjuk a kollégiumban, mivel a helyi adottságok (közös fürdők, közös WC-k) ezt nem teszik lehetővé! Így a szülőnek kell gondoskodnia gyermeke hazajutásáról a lehető leggyorsabban!