Kollégiumunkról

Kollégiumunkról

Kollégiumunk a Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium intézmény-egysége. A kétszintes kollégiumi épület az iskolával közös udvarban van, 190 kollégista számára tud otthont nyújtani, az iskola közelségéből adódó feltételek kiaknázásával (sportudvar, tornaterem, könyvtár).

Az iskola a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakterületek alapszakmáit képviseli a térségben. A regionális feladatellátásból következik, hogy nagyon sok (több mint 80) helyről érkeznek diákok az iskolába és a kollégiumba, ezért arányaiban magas a kollégista tanulók száma, 30-35%.

 

Tanulók

A tanulók hozott tanulmányi eredményei mögött szélsőséges és különböző szintű előképzettség tapasztalható. Mindezek a tények rendkívül nagy felelősséget és komoly feladatokat rónak a kollégiumra. A tartalmi fejlesztés elsődleges feladata tradicionálisan a tanulók szintre hozása, felzárkóztatása, motiválása és sikerélményhez juttatása. A kollégista diákok főként községekben, kistelepüléseken élnek, nagyon eltérő színvonalú tárgyi és személyi körülmények között teljesítették az általános iskolai követelményeket, és rendkívül különböző fejlettséggel érkeznek.

Az iskola szakmai összetétele jellemzi a kollégium lakóinak összetételét is.

A legidősebb korosztály 19-22 éves (technikusok), a legfiatalabbak 14-15 évesek (9-10. osztály).

A kollégium minden lakója a fenntartó iskola tanulója.

A tanulócsoportok száma a létszámkeret figyelembevételével: 8.

Azokban az osztályokban, amelyekben magas a kollégisták száma, az egy osztályba járó tanulók alkotnak egy csoportot. Amennyiben több osztály tanulóiból kell csoportot kialakítani, úgy elsősorban, az azonos szakterületen tanuló, párhuzamos osztályba járó, illetve azonos szakmacsoportban tanuló kollégisták kerülnek egy csoportba.

 

Kollégiumi oktatótestület

A kollégiumi oktatótestület létszáma 9 fő. Az oktatótestület munkáját kollégiumvezető irányítja. Valamennyi oktató rendelkezik felsőfokú pedagógiai végzettséggel:

 • 2 fő egyetemi,
 • 7 fő főiskolai végzettséggel.

Az oktatótestület átlagéletkora 52 év. A kollégium gazdasági tevékenységét az összevont intézmény gazdasági és adminisztrációs csoportja végzi.

A kollégium működési feltételei

Tárgyi – dologi feltételek:

A kollégium épülete közel 110 éves, megépítését az egyház kivitelezte, mely során három ütemben készült el az ún. Klauzúra (kolostor, szerzetesház külvilágtól elzárt része). Ebből eredően nem modern elrendezésű épületről van szó, de magában hordja a régi építészet minden értékét. Az épület teljes külső felújítása, részleges belső átalakítása és felújítása 1997-ben történt meg.

A fiúk az épület földszintjén vannak elhelyezve

 • 2 db 4 ágyas,
 • 1 db 8 ágyas,
 • 10 db 6 ágyas szobában.

A földszinten található több közösségi helyiség:

 • 1 tanterem
 • 1 konditerem
 • 1 foglalkoztatószoba
 • 1 teakonyha
 • 1 mosókonyha
 • 1 betegszoba
 • 1 számítógép-szoba

A létszámnak megfelelő szociális helyiség áll még a fiúk rendelkezésére.

A leánykollégium, külön lépcsőház megoldással, az emeletből került leválasztásra.

 • 17 db 6 ágyas szoba,
 • 1 db 8 ágyas szoba,
 • 1 db 4 ágyas szobában.

Egy klubszoba és az előírásoknak megfelelő szociális helyiségek szolgálják a leány kollégistákat. Itt kapott helyet a védőnői/iskolapszichológusi szoba is.

A kollégium épületének padlásterében egy modern padlásklub-helyiség került kialakításra, elsősorban a csoportos foglalkozások támogatására. Valamint itt kapott helyett a fedett íjászpálya is.

A nevelőmunka feltételei:

A kollégisták szobáikban vagy tantermekben tanulnak szilenciumi foglalkozásokon. A csoportfoglalkozásokat tantermekbe szervezik a csoportvezetők. A kollégium lakói is az iskolai könyvtárat használják. A közös programokat, a kikapcsolódást, a sportolást, egyéni tanulást és felkészülést szolgálják:

 • a fentiekben említett közösségi helyiségek
 • WI-FI hálózat ingyenes internet hozzáféréssel
 • sportpálya, esti világítással
 • az iskola korszerű tornacsarnoka

Eszközök, felszerelések:

 • 6 db színes televízió
 • 1 db videó-magnó
 • 1 db DVD-lejátszó
 • 1 db DVD-felvevő
 • 1 db házimozi-rendszer
 • 2 db darts tábla
 • sakk-készletek, pingpongasztal
 • társasjátékok
 • automata mosógép
 • hűtőszekrények
 • 15 db modern asztali számítógép monitorral.

 

A nevelőmunka jellemzői

A kollégium különösen nagy hangsúlyt helyez a tanulók fogadására, beilleszkedésük segítésére, kollégiumi életükben a biztonság, a jó közérzet fenntartására, – a tanulók hozott eredményeinek, szorgalmának, tanulási motívumainak, gondjainak, vágyainak megismerésére, problémáinak megértésére, azokkal való törődésre.

A tanulmányi munka irányításának fő jellemzői:

 • a hiányok pótlása
 • a hátrányok, tanulási nehézségek leküzdése
 • a felzárkóztatás
 • napi felkészítés

A kollégiumi nevelés fő eredményei:

 • a kollégista tanulók 8% alatti lemorzsolódása
 • a tanévet bukással záró tanulók alacsony száma
 • a tanulók jól neveltek, udvariasak, közösségi tevékenységekre, kulturális programokra jól mozgósíthatók
 • kevés komoly fegyelmi ügy adódik

Hagyományok a pedagógiai munkában:

 • a csoportvezetők, az osztályfőnökök és az iskolai oktatók szoros együttműködése, számukra közös feladat-meghatározás az iskola feladatterveiben;

a kollégium és a szülők közötti kapcsolattartás – szülői értekezleteken, fogadóórákon a kollégiumi oktatók részt vesznek.

 

 

 

Kollégiumi rendezvények

 • kollégiumi közgyűlések – évente több alkalommal
 • „télapó érkezik a kollégiumba”
 • karácsony ünnepének megszervezése, karácsonyi vetélkedő
 • „Mezgés Nap”
 • két városi, vagy megyei szintű sportrendezvény, katasztrófavédelmi verseny
 • városi véradó nap szervezése a kollégiumban a tanulók bevonásával
 • háziversenyek (kulturális, sport, egyéb)
 • közös főzés az udvaron
 • más kollégiumokkal való kapcsolat, sport, kulturális, játékos programokkal
 • ismeretterjesztő előadások szervezése, szakértő előadókkal

Kollégiumi feladat az iskolai rendezvényekre a tanulók mozgósítása, felkészülésük segítése. A diákönkormányzat az Iskolai Diákönkormányzat részeként működik. A diákok naposi, ügyeletesi szolgálattal segítik a kollégiumi élet irányítását.

Az elmúlt időszak legsikeresebb közösségi programjai:

– Marokkói anziksz – Grúber László előadása 2022.09.29. Városi Könyvtár
– Csokit vagy csalunk – Halloweeni kvíz 2022.10.26. Művelődési Ház
– Verseitek dallama – irodalmi est 2022.11.30. Művelődési Ház
– Hull a pelyhes – Karácsonyi kvíz 2022.12.14. Művelődési Ház
– Vándorúton Petőfivel Kiskőröstől Segesvárig – zenés előadás 2023.01.20. Művelődési Ház
– Szerelem szárnyán – Valentin-napi kvíz 2023.02.15. Művelődési Ház
– Nőnapi kvíz 2023.03.07. Művelődési Ház
– 5×8000 – Ugyan Anita előadása 2023.03.23. Városi Könyvtár
– Szabad-e locsolni – tavaszi kvíz 2023.04.19. Művelődési Ház
– Izland, a tűz és jég földje – Karancsi Zoltán előadása 2023.04.20. Városi Könyvtár
– Rügyfakadás – irodalmi előadás Szabó Lőrincről 2023.04.26. Művelődési Ház
– Az Alföld és a Felvidéki út Petőfi S. életében – könyvbemutató 2023.04.26. Polgármesteri Hivatal Díszterme

Kirándulások, sportesemények:
– Parkerdei kerékpártúra 2022.09.14.
– Selymesi kerékpártúra 2022.09.28.
– Városi kollégiumok közötti fiú foci-bajnokság 2022.12.08. 4. helyezés
– Városi kollégiumok közötti lány foci-bajnokság 2023.05.18. 1. helyezés
– Városi kollégiumok közötti asztalitenisz-verseny 2023.05.25. 4. helyezés
– Madárles a Csaj-tónál 2023.05.10. fizetős kirándulás
– Kerékpártúra a Templomhalomhoz 2023.06.07.
– Városi kollégiumok közös kerékpártúrája Tiszaalpárra 2023.06.12.

Kollégiumi rendezvény képek.

 

Elvárások a kollégiummal szemben

A fenntartó iskola elvárásai:

 • az iskola nevelési és képzési céljainak eléréséért tevékenykedjen a kollégium
 • eredményesen szervezze meg a rendszeres tanórai felkészülést, felzárkóztatást
 • a kollégiumi élet sajátos tevékenységi formái, közösségépítő, szocializációs lehetőségei segítsék az iskolai közösségformálást
 • segítse a hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedését, ismeretszerzését

Szülői elvárások:
A szülők azt várják a kollégiumtól, hogy gyermekük biztonságban legyen, jó ellátásban és védelemben részesüljön, tanulmányi kötelezettségének eredményesen megfeleljen.

Házirend és napirend

Reggeli napirend:

06.00-06.05 óra: általános ébresztő,

06.05-06.30 óra: tisztálkodás, a környezet rendbetétele,

06.30 óra: reggeli,

07.00 óra: a szoba leadása (teljes létszám jelenlétében).

A szoba leadása a reggelit követően már megtörténhet, de az iskolai időbe nem nyúlhat bele!

A délutánosok, lyukas órások, betegek stb. csak a szoba leadása után jogosultak a mindenkori ügyeletes oktató engedélyével a szobában maradni! Ennek elbírálása az oktató joga és feladata!

Szilenciumi foglalkozások rendje:

Alapesetben a 3×45 perc szilenciumi foglalkozás minden kollégista tanuló részére kötelező!

Ettől eltérni a kollégiumvezető engedélyével lehet, akinek döntése az oktatói javaslatokra támaszkodik.

A szilenciumi foglalkozások helyszíne, időbeosztása abban az esetben lehet a központitól eltérő, ha a minősítési rendszerünk alábbi pontjainak a tanuló megfelel!

(1). Szabad szilencium: A tanuló eredménye és megbízhatósága alapján engedélyezhető az önálló tanulás, felkészülés lehetősége. Az elvárt tanulmányi eredmény érettségit adó osztályok esetében 4.00, szakiskolai osztályokban 4.20 tanulmányi átlag.

(2). Szobaszilencium: Ezen a szinten a diák kérheti, hogy egy vagy kettő szilenciumi foglalkozást a szobájában töltsön felkészüléssel. Az első szilenciumi foglalkozás számukra is tantermi foglalkozást jelent, ahol a megjelenés kötelező! Az elvárt tanulmányi eredmény érettségit adó osztályok esetében 3.50, szakiskolai osztályokban 3.70 tanulmányi átlag.

(3). Délutános munkarend: A tanulók szobaszilenciumon készülnek, ennek kezdete 09.00 óra. A szilencium kezdetét kötelesek jelenteni az ügyeletes oktatónak, aki dönt az aznapi esetleges kedvezményekről.

A szilenciumi kedvezmények elbírálásában a tanulmányi eredményen kívül, figyelembe vesszük a magatartással, közösségi élet szabályainak betartásával és az adott tanuló megbízhatóságával kapcsolatos információinkat is!

A minősítés adott hónapra érvényes, az aktuális hónap utolsó tanítási napján a digitális napló által számított átlag alapján a kedvezmények változtathatók. Az újraértékelés a csoportvezető tanár feladata! Magatartási probléma ill. jelentős tanulmányi eredményromlás miatt hónap közben is megvonhatóak a kedvezmények.

Leckefüzet: A szaktanárokkal történt egyeztetés alapján, a délutáni felkészülés alapja a leckefüzet, melyben a csoportvezető tanár által kijelölt felelős tanuló rögzíti az órai anyag címét, az írásos házi feladatot, ill. hogy tankönyvből, füzetből kell-e szóban készülni. Ennek pontos vezetése a tanulók érdeke, ez alapján lehet pl. szobaszilenciumot kérni!

Esti napirend:

20.00 óra: létszámellenőrzés

Aki a létszámellenőrzésről késik, a továbbiakban nem jogosult a városban tölteni a vacsoraszünetet! A létszámellenőrzést követően az iskola területét semmilyen okkal sem lehet elhagyni, ezt az oktató sem engedélyezheti, kivétel csak rendkívüli esetben lehetséges ( ezt az ügyeleti naplóban rögzíteni kell! ).

Amennyiben a kollégium a villanyoltásra való felkészülés feladatait (átöltözés, takarítás, ágyazás stb.) 21.00 órára elvégezte, az éjszakás tanár engedélyezheti a villanyoltás utáni tanulást, TV-nézést, esetleg számítógép-használatot legfeljebb 22.30 óráig.

Dicsérő, fegyelmező intézkedések:

 • A kollégiumban elismerésként a következő dicséretek adhatók:
  • támogató oktatói
  • kollégiumvezetői
  • oktatótestületi
 • A kollégiumban a tanulmányi kötelezettségek elhanyagolásáért, a házirend megsértéséért, szóbeli, vagy írásbeli figyelmeztetést, intőt kap a tanuló. Az írásbeli fegyelmező intézkedések formái:
  • támogató oktatói figyelmeztetés, intő
  • kollégiumvezetői figyelmeztetés, intő
  • fegyelmi tárgyalás
 • Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
  • a házirend sorozatos megsértése
  • a tanulótársak emberi méltóságának megsértése (megalázás, stb.)
  • testi erőfölénnyel való fenyegetés, vagy az erre utaló magatartás, mind az iskolatársakkal, mint az iskola bármely dolgozójával szemben
  • az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása
  • az iskolai dolgozók emberi méltóságának megsértése
  • az egészségre ártalmas szerek hozatala, fogyasztása
  • a gondatlan és szándékos károkozás (irányadó a R.33& 1. illetve 2. pontja)
  • ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek

A tanuló súlyos és vétkes kötelességszegése esetén minden esetben fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi tárgyaláson a szülőnek biztosítani kell részvételi lehetőségét, írásbeli értesítéssel.

 

Kollégiumi felvétel esetére vonatkozó ismeretek

Kérjük, hogy gyermeke a következő felszerelést hozza magával:

 • 2 db lakat 3-3 pótkulccsal
 • egyéni tisztálkodó felszerelés
 • törölköző (nagy méretű)
 • fürdőköntös
 • papucs
 • háziorvosi igazolás (nem fertőző beteg)
 • 5 db vállfa
 • csomagolópapír

Amennyiben gyermeke orvosi javallatra rendszeresen gyógyszert szed, azt kérjük, jelezze oktatójának, egyéb esetben csak néhány tabletta fájdalom-, láz- és köhögéscsillapítót, görcsoldót tarthat magánál a diák.

Felhívjuk figyelmét, hogy készpénz, értékes műszaki cikkek illetve ékszerek biztonságos megőrzését nem tudjuk garantálni.

Saját ágyneműhuzat használható: egy lepedő, egy paplanhuzat és egy nagy párnahuzat.

WC-papírt biztosítunk.

Tisztelettel kérjük, hogy a szeptemberi étkezés díjelőlegét, az első hazautazást követő héten legyenek szívesek gyermekükkel küldeni, a továbbiakban az étkezési díjat minden hónap 01. napjáig előre kell fizetni. Az étkezési díj összege:

 • 100%-os térítési díj:  1800 Ft/
 •  50%-os térítési díj:  900 Ft/nap.

A kedvezményes térítési díjat a következő körbe tartozók vehetik igénybe:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és tanulók után
 • a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként
 • a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók után.

Ingyenes étkezésre jogosult:

 • utógondozott tanuló
 • nevelésbe vett diák.

 

 

 

GYIK

Gyakran ismételt kérdések:

 1. Mennyit kell fizetni a kollégiumi ellátásért?
  Természetesen a kollégiumi ellátás ingyenes, csak az étkezés térítési díját kell fizetni.
 2. Haza látogathat-e a diák hétközben?
  Igen, de ezt a kérést csak akkor vesszük figyelembe, ha a szülő írásban vagy telefonon jelezte, hogy kéri gyermekét haza engedni.
 3. Mikortól meddig üzemel a kollégium?
  A kollégium vasárnap 18.00 órakor nyit, a diákok visszaérkezésére 20.30 óráig van lehetőség, de a hétfő reggeli visszaérkezésre is van lehetőség. A tanítási hét végén, pénteken 15.00 órakor zárjuk a kollégiumot. Rendkívüli esetben /pl. szombati tanítás, iskolai programok esetén/ természetesen hétvégén is nyitva tartunk.
 4. Van-e lehetőség a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Kollégiumi Programjában való részvételre?

Igen, de egyenlőre az ilyen programban szereplő diákok a testvér-kollégiumunkban (Kossuth Lajos Tagintézmény Kollégiuma) kapnak elhelyezést.

 

Elérhetőségek

 • Telefon:
  • 06-70/379-2440
  • 06-76/461-022
 • Email:
  • mezge.kolesz@gmail.com
 • Cím:
  • 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi u. 2/A.