Zárul a pályázat..

2022 | 06 | 24.

Déli Agrárszakképzési Centrum – Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 

Sajtóközlemény

Zárult a GINOP-6.2.3-17-2017-00022 – A szakképző intézmények átfogó megújítása az alapkészségek fejlesztése és a lemorzsolódás csökkentése érdekében című pályázat

 

A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium és konzorciumának tagjai az Európai Unió támogatásával megvalósuló Széchenyi 2020 Program keretében „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott „A szakképző intézmények átfogó megújítása az alapkészségek fejlesztése a lemorzsolódás csökkentése érdekében” című pályázata vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás mértéke az elszámolható összköltség 100 % – a, amely 444.619.188 forint. A projekt teljes egészében európai uniós támogatásból valósult meg, az Európai Szociális Alap hozzájárulásával.

 

A projekt célja volt a szakképzésben tanulók végzettség nélküli iskola elhagyásának csökkentése és az alapkészségek fejlesztésének támogatása a kompetencia-alapú oktatás fejlesztésével, a köznevelési rendszer eredményességének javításával, a minőségének és struktúrájának megújításával.

A szakképző intézményeknek a projekt keretében lehetőségük nyílt a módszertani megújulásra, többek között az alapdokumentumok átdolgozásán, a cselekvési terv elkészítésén és az abban foglaltak végrehajtásán és a pedagógus továbbképzéseken keresztül, valamint az oktatás során használt eszközállomány korszerűsítésére az oktatás hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében. A projekt keretében, a konzorcium által összességében 20 tananyag került kidolgozásra, melyet elérhetővé tettek a tananyagtárban. A tananyagok alkalmazásához, a nevelőtestület és a pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakemberek folyamatos szakmai fejlődése érdekében pedagógus továbbképzésekre került sor. Szakmai tanácsadás és szakértői szolgáltatás keretében monitoring tevékenységre, tagintézményi tervezés támogatására és felsővezetői tanácsadásra került sor.

A kötelező vállalások és indikátorok területén is szépen teljesített a projekt:

– Iskolánk azt vállalta, hogy 1%-os javulást ér el a tanulmányi eredményekben, ehhez képest átlagosan 2%-os javulást ért el.

– A konzorcium kimagasló eredményt ért el a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése területén, mivel a bázisértékhez képest rendkívül alacsony mértékűre (2.85%) sikerült csökkentenie a végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési arányát.

– Pedagógus továbbképzésekre került sor, a vállalás 109 fő volt (amely a fejlesztésben részt vevő intézmények oktatótestületeinek minimum 20%-a), ehhez képest 249 fő vett részt, akikből 247 fő szerzett tanúsítványt (ez az oktatók 43%-a).

– Az oktatás során használt eszközállomány korszerűsítése is megtörtént a pályázat által támogatott beszerzésekkel az oktatás hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében.

A projekt megvalósításában a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, mint konzorciumvezető, illetve 13 konzorciumi partnere vett részt, amelyek a következők:

Csongrád, Ásotthalom, Baja, Szeged, Makó, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Szécsény, Jánoshalma, Szentes, Mátrafüred, Pétervására.

 

Link