Küldöttgyűlési meghívó Trendiák 2022 május.

KÜLDÖTTGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

 

A Trendiák-MEZGÉ Iskolaszövetkezet (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 10. fszt. 9., cégjegyzékszám: 03-02-100775, adószám: 27431401-2-03) küldöttgyűlésének megtartására

2022. május 25. (szerda) 10:00 órakor

kerül sor, melyre ezúton Önt meghívom. A küldöttgyűlésen a szövetkezet nem küldött tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt.

A küldöttgyűlés helye: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 10. fszt. 9.

 

A küldöttgyűlés napirendje:

  • Beszámoló elfogadása

 

A napirendi ponthoz kapcsolódó dokumentumokat 2022. május 11. napjától, hétfőtől péntekig 8-16 óráig a Trendiák-MEZGÉ Iskolaszövetkezet székhelyén a 6000 Kecskemét, Batthyány utca 10. fszt. 9. cím alatt lehet megtekinteni.

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés ideje:

 2022. június 1. (szerda) 10:00 óra 

A megismételt küldöttgyűlés helye: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 10. fszt. 9.

 

A megismételt küldöttgyűlés csak az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot, azzal, hogy az alapszabály módosításához a jelenlévők legalább kétharmadának és valamennyi tag felének a szavazata szükséges a megismételt küldöttgyűlésen is.

 

Kérem, hogy a küldöttgyűlésen megjelenni szíveskedjék! Személyes megjelenés hiányában meghatalmazottja útján történő részvételről is gondoskodhat.

 

Kelt: A csatolt időbélyeg szerinti időpontban. Aláírás a csatolt minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással.

 

 

……………………………………………

Desics Péter

az igazgatóság elnöke

Trendiák-MEZGÉ Iskolaszövetkezet

 

Letölthető doc.