Tantermen kívüli, digitális munkarend!

digital_transition

2020. március 16-án, hétfőtől az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

Ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása, amely továbbra is biztosítja a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét. A megváltozott körülményekhez az iskoláknak és a pedagógusoknak is alkalmazkodniuk kell.

Az új munkarendben a tanulók részére tilos az intézmények oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik, oly módon, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

Az Oktatási Hivatal kiemelten ajánlja a legtöbb intézményben már használt Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszert (KRÉTA), mely az adminisztrációs funkciókon túl a házi feladatok kiosztását és ellenőrzését, kérdőívek készítését is támogatja (akár a KRÉTA honlapján, akár a mobilapplikációban). EHHEZ SZÜKSÉG VAN A TANULÓK ÉS SZÜLŐK/GONDVISELŐK PONTOS TELEFONSZÁMAIRA ÉS E-MAIL CÍMEIRE – kérem Önöket, hogy sürgősen továbbítsák az osztályfőnököknek ezeket az információkat.

A köznevelési intézmények épületei nem kerülnek bezárásra. Az intézményvezető és az új munkarend megszervezése érdekében helyben ellátandó feladattal megbízottak továbbra is ott végzik tevékenységüket. Azonban az intézmények látogatása CSAK TELEFONON TÖRTÉNT EGYEZTETÉS UTÁN lehetséges, így azok a tanulók is, akiknek esetleg még itt vannak a taneszközei, CSAK TELEFONON TÖRTÉNT EGYEZTETÉS UTÁN vehetik át a könyveiket!

Az új munkarend komoly kihívást jelent mind a tanulóknak, mind a pedagógusoknak. És arra kell készülni, hogy ez nem egy rövid időszak lesz. Az új helyzet megoldása pedig csak akkor fog működni, ha mindenki akarja. Mindenkinek kitartást, mert most szükség lesz rá!

Rózsa Pál
igazgató