Angol nyelvtanári szakos oktatói állás!

angol

A Déli Agrárszakképzési Centrum

pályázatot hirdet

angol nyelvtanári szakos oktatói

munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Déli SZC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi S. u. 2/A

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben résztvevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben résztvevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.

A munkavállaló juttatásai:

Az Szkt. értelmében a szakképző intézmény alkalmazottja a munkaszerződésben meghatározott mértékű munkabérre jogosult.

Pályázati feltételek:

 • angol nyelvtanári szakos középiskolai tanár,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • bérigény megjelöléséről szóló melléklet
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betöltésének várható időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rózsa Pál Csaba igazgató nyújt, a +3676461022-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a centrum@deliaszc.hu email címen keresztül, egy darab egybeszerkesztett pdf formátumú fájlban.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási időpontja: 2020. július 23.

Az állás publikálási helye: az iskola honlapja, facebook oldala, Szuperinfo.